Əcəmi

Məhsul Kodu: ECM-3016 Kateqoriya: Kolleksiyalar:

1.400

İzah

Ornamentin əsasını “kətəbə” elementi təşkil edir. Kətəbə – silindr və ya digər uzunsov formalı medalyona deyilir. Kətəbə Azərbaycan tətbiqi-sənətində istifadə olunan əsas elementlərdən biridir.

Məhsulun ünvanınıza çatdırılması 24-48 saat ərzində mümkündür. Qiyməti 5 AZN-dir. Şəhər xaricinə çatdırılma qiyməti 20AZN-dır.

Bizimlə pulsuz bir onlayn məsləhətləşmə planlaşdırın

Konsultasiya