Mir-A-Buteh – Sırğa

SKU: MAB-1008 Category: Tags:

1.210

Description

Buta ornamentləri Hindistanı zəbt etmiş Britaniyalıları o qədər heyran etmişdi ki, onlar bu ornamentləri özününkiləşdirib parçaların istehsalında istifadə etmişlər. Qərbdə butanı bu naxış ilə ad çıxarmış Şotlandiyanın Peysli şəhərinin adı ilə tanıyırlar. Mir xalçalarının adı Şərqdə butaya tez-tez verilən şərəfli addan irəli gəlir. Bu kəlimə mir- a-buteh (“alicənab bitki”) kimi səslənir.

Xüsusi ədəbiyyatda buta ornamentini müxtəlif oxşatmaları verilir: şam ağacının qozası, ərəb xurması ağacının çətiri və, nəhayət, alov. Dini simvol kimi, alov əbədilik, əbədi həyat mənasını daşıyır. Deməli, buta təsviri uzun ömür və əbədi xatirə arzusu kimi başa düşülməlidir.

Məhsulun ünvanınıza çatdırılması 24-48 saat ərzində mümkündür. Qiyməti 5 AZN-dir. Şəhər xaricinə çatdırılma qiyməti 20AZN-dır.

Bizimlə pulsuz bir onlayn məsləhətləşmə planlaşdırın

Konsultasiya