Muğan

Category: Tag:

2.800

Description

Bu naxış, həqiqətən, çox qədimdir. Öz kökləri ilə uzaq keçmişə gedən bu elementlərə, həmçinin Orta Asiya və Anadolu xalçalarında da rast gəlmək olur. Gəncə və Lənkəranın ustad xalçaçıları bu elementin damğanı təmsil etdiyini iddia edirlər, kənarını əhatə edən 12 qarmağı isə 12 ilə bağlayırlar. Bir çox Şərq ənənələrində olduğu kimi, türk xalqları, o cümlədən azərbaycanlılar qədimdə 12 illik təqvimdən istifadə edirdilər. Köhnə naxışın ortasında adətən tamlığın və ya cənnətin rəmzi olan səkkizguşəli ulduz, yaxud dördbuynuz adlanan ornament yerləşir, bu da həyatın dörd əsas ünsürünə işarədir.

Məhsulun ünvanınıza çatdırılması 24-48 saat ərzində mümkündür. Qiyməti 5 AZN-dir. Şəhər xaricinə çatdırılma qiyməti 20AZN-dır.

Bizimlə pulsuz bir onlayn məsləhətləşmə planlaşdırın

Konsultasiya