Dragon – Cufflinks

SKU: EJD-5011 Categories: Tags:

3,420

Description

Bu tip xalçalar XVI-XVIII əsrlərdə Qarabağda, həmçinin Şirvan və Qubada toxunmuşdur. Əjdaha motivinin Hülakülər dövrü (XIII-XIV əsrlər) Azərbaycan tekstil nümunələrində istifadə edildiyi bilinir.

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi xalq sənəti nümunələrində, tək olaraq istifadə edildiyi zaman, əjdaha xeyirli qüvvəni simvolizə edir. Şifahi xalq ədəbiyyatında əjdaha bəzən su qaynaqlarını da təmsil edir.

Qədim Türk inanclarına görə də “Büke”, “Evren”, “Kök-luu”, “Abırqa” adlandırılan əjdahalar müsbət gücü, qüvvəni təmsil edir. Bəzi qaynaqlarda qədim hunların paytaxtının “Əjdaha şəhəri” olduğu qeyd edilir. Qıpçaq türklərində “Beqşa” adlı əjdaha ailə ocağının qoruyucusu kimi qəbul edilirdi. Səfəvilər dövrü xalçalarında da bu motiv geniş istifadə olunub.

Delivery of the product to your address is possible within 24-48 hours for 5 AZN. Outside of the city the delivery price is 20AZN.

Schedule a free online consultation with us

Book